Screenshot 2016-05-08 21.54.17CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL

Prin realizarea acestei construcții, Primăria Municipiului Craiova a obținut un Centru Multifuncțional modern, prin intermediul căruia urmărește să sprijine mediul de afaceri local și totodată să atragă capital privat.

Centrul Multifuncțional Craiova oferă firmelor expozante toate facilitățile necesare, clădirea dispunând de instalații moderne de funcționare, utilaje și echipamente electrice de ultimă generație, valoarea întregii investiții ajungând la suma de 14.275.000 euro.

Din punct de vedere arhitectural, construcția Pavilionului Central este o clădire amplă, având un regim S+P+2E, ajungând la înălțimea de 27 m. Forma circulară cu diametrul de 80 m este completată de terasele și rampele înconjurătoare ce au rol de legătură între nivele. Etajele 1 și 2 sunt realizate sub formă de subpantă prin retrageri succesive în raport cu parterul, dând astfel naștere unui atrium central cu diametrul de 40m.

Clădirea adăpostește 23 spații destinate birourilor, spații expoziționale, 4 săli de conferință, spații cu destinații diferite pentru buna funcționare a activităților ce se vor desfășura în interiorul clădirii. Circulația vizitatorilor în interiorul clădirii este asigurată de 6 scări și 4 lifturi panoramice, personalul administrativ și clienții folosesc două lifturi cu capacitatea de 8 persoane fiecare, 4 scări secundare și două lifturi de marfă cu o capacitate de 2 tone.

Date tehnice:

  • suprafața utilă: 12.600 mp;
  • suprafața desfășurată: 15.600 mp;
  • suprafața construită (la sol): 4.760 mp.

Centrul de Excelenta - Centrul Multifunctional - Craiova

CENTRUL DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI EXCELENȚĂ ÎN AFACERI

Centrul de Dezvoltare Tehnologică și Excelența în Afaceri, se alătură spațial, dar și funcțional, Centrului Multifuncțional, ambele clădiri se adresează direct mediului de afaceri local și regional. Astfel se va forma o zonă de dezvoltare economică în Craiova, o zonă de tip cluster, în care se vor concentra firme de mici dimensiuni care activează în domeniul serviciilor, adică exact acele firme care au cel mai mare potential de generare de creștere economică.

Centrul de Dezvoltare Tehnologică și Excelența în Afaceri, este o clădire dispusa P+1 cu 807 mp, suprafață desfășurată realizată, cu:

  • o sală de training,
  • 6 birouri cu suprafețe de 21,40 mp- 23,00 mp la parter
  • 11 birouri cu suprafețe de 21,30 mp- 27,20 mp la etaj
  • 55 locuri de parcare
  • 3000 mp suprfeța peluze cu gazon

Centrul de Dezvoltare Tehnologică și Excelența în Afaceri vine cu o ofertă de spații de birouri, disponibile închirierii, cu dimensiuni reduse, destinate firmelor care activează in sectorul de activități profesionale destinate întreprinderilor.

immmm2

CENTRUL DE SPRIJIN AL IMM-URILOR

Este o structură de sprijinire a afacerilor de tip cluster inovativ, proiectată pentru a găzdui firme de mici dimensiuni din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Obiectivul general pentru care a fost realizat acest Centru, este acela de veni în sprijinul comunității de afaceri, a întreprinderilor și antreprenorilor ce își desfășoară activitatea în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, pentru facilitarea accesului IMM-urilor la servicii de consultanță tehnologică și manageriala de înalt nivel calitativ și crearea de rețele de întreprinderi și clustere, cu precădere a clusterelor inovative.

Prin inovare, prin instruire și training specializat permanent, prin cooperarea între membrele cluster-ului în condițiile menținerii permanente a competiției dintre acestea, firmele ITC locale în Centrul de Sprijin al IMM-urilor și Institutelor de Cercetare și Inovare au toate șansele să devină jucători importanți pe piață TIC națională și locală.