Închirierea spațiilor permanente disponibile din incinta Centrului Multifuncțional Craiova și a Centrului de Dezvoltare Tehnologică și Excelență în Afaceri se realizează prin licitație publică deschisă ( cu ofertă în plic închis), conform legii 213/1998, privind închirierea bunurilor din domeniul public. Licitația pornește de la tariful de închiriere, stabilit prin Hotarâre a ConsiliuluI Local al Municipiului Craiova, pasul de licitație fiind de minim 0.50 Euro/mp.

După achiziționarea caietului de sarcini, clienții trebuie să depună la secretariatul Centrului Multifuncțional documentația necesară înscrierii la licitație, specificată în caietul de sarcini. Documentația trebuie depusă într-un plic închis, cel tarziu pana la orele 11:00, din ziua organizării licitației.