Închirierea spațiilor permanente disponibile din incinta Centrului Multifuncțional Craiova, a Centrului de Dezvoltare Tehnologică și Excelență în Afaceri, a Centrului de Sprijin al IMM-urilor si Institutelor de Cercetare si Inovare, a Business Center Sud Craiova, se realizează prin licitație publică deschisă ( cu ofertă în plic închis), conform legii 213/1998, privind închirierea bunurilor din domeniul public. Licitația pornește de la tariful de închiriere, specific fiecarui spatiu in parte, stabilit prin Hotarârea ConsiliuluI Local al Municipiului Craiova, pasul de licitație fiind de minim 0.50 Euro/mp.

După achiziționarea caietului de sarcini, care costa 50 de lei, clienții trebuie să depună la secretariatul Centrului Multifuncțional documentația necesară înscrierii la licitație, specificată în caietul de sarcini. Documentația trebuie depusă într-un plic închis, iar licitatiile se desfasoara in fiecare zi de luni, miercuri si vineri, ora 12:00, camera E211.