Închirierea spațiilor disponibile din incintă Centrului Multifuncțional Craiova și a Centrului de Sprijin a IMM-urilor și Institutelor de Cercetare și Inovare se realizează prin licitație publică deschisă ( cu ofertă în plic închis), conform legii 213/1998, privind închirierea bunurilor din domeniul public.

Licitația pornește de la tariful de închiriere, stabilit prin hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova, pasul de licitație fiind de minim 0.50 euro/mp.

Clienții interesați să închirieze un spațiu în incintă Centrului de Sprijin a IMM-urilor și Institutelor de Cercetare și Inovare trebuie, în primul rând, să achizioneze caietul de sarcini în valoare de 50 lei.

După achiziționarea caietului de sarcini, clienții trebuie să depună la secretariatul Centrului Multifuncțional documentația necesară înscrierii la licitație, specificată în caietul de sarcini. Documentația trebuie depusă în plic închis, cel târziu până la orele 11:00 din ziua organizării licitației.